Häzirki zaman okuw tilsimatlary

Häzirki  zaman lukmançylyk biliminiň öňünde saglygy goraýyş ulgamynyň hünärmenlerini taýýarlamakda  täze usullaryny işläp düzmek ýaly meseleleri durýar. Lukmançylykda amaly endiklerini öwrenmek üçin simulýasiýa  okuw sapaklary netijeli  usullaryň biridir. Simulýasiýa usully...

Halkara okuw-ylmy merkezinde şu aşakdaky tematiki kurslar hödürlenýär:

LUKMANÇYLYK WE BAGLANYŞYKLY HÜNÄRLER (UGURLAR) BOÝUNÇA YLMY-HÜNÄR TAÝÝARLYK KURSLARY...

MERKEZ BARADA

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara okuw-ylmy merkezi “Türkmenistanda Saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmegiň ...