Font size:
A
A
A
A
Color scheme:
A
A
A
Images:
Regular version of the site
Decrees of the Assembly of National Council of Turkmenistan
  • 2024-nji ýyly «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýip yglan etmek hakynda

    29 December 2023№80-VII

  • Türkmen milli konserwatoriýasyna Maýa Kulyýewanyň we Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetine Myrat Orazgulyýewiç Garryýewiň atlaryny dakmak hakynda

    02 March 2019№133-VI