Şriftiň (ýazgylaryň) ölçegi:
A
A
A
A
Reňk sazlaşygy:
A
A
A
Suratlar:
Saýtyň asyl görnüşi
Peýdaly çeşmeler
 • Öýdäki ilkinji lukmançylyk kömegini bermek üçin niýetlenen derman gutujygynyň içindäki düzümi

 • Ulag serişdeleriniň ilkinji lukmançylyk kömegini bermek üçin niýetlenen derman gutujygynyň içindäki düzümi

 • Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň resmi nyşany

  15/02/2023

 • Donorçylygyň – gan tabşyrmaklygyň ynsan saglygyna täsiri we onuň kadalary

 • Önüm­çi­lik maşk­lar top­lu­my we olaryň ähmiýeti

 • Sagdyn göwrelilik we çagalary ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň düzgünleri

 • «Paýhas çeşmesi» kitabyndaky saglyk bilen baglanyşykly atalar sözi, nakyllar we paýhasly pikirler

 • Kliniki ordinatura, aspirantura, doktorantura kabul etmegiň we ylymlaryň kandidaty alymlyk derejesine dalaşgärleri berkitmegiň, ylymlaryň doktory alymlyk derejesine dalaşgär hökmünde hasaba almagyň tertipleri

 • Türkmenistan — sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy

 • Türkmenistanda 2023-nji ýylyň şygary – «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar»