Şriftiň ölçegi:
A
A
A
A
Reňk sazlaşygy:
A
A
A
Suratlar:
Saýtyň asyl görnüşi
Peýdaly çeşmeler
 • Türkmenistan — sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy

 • Türkmenistanda 2024-nji ýylyň şygary – «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy»

 • Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň resmi nyşany

 • Türk­me­nis­ta­nyň lukmançylyk ýo­ka­ry we or­ta hü­när okuw mek­dep­le­ri­ne oku­wa ka­bul et­me­giň ter­ti­bi

 • Türkmenistanda kliniki ordinatura, aspirantura, doktorantura kabul etmegiň, ylymlaryň kandidaty alymlyk derejesine dalaşgärleri berkitmegiň we ylymlaryň doktory alymlyk derejesine dalaşgär hökmünde hasaba almagyň tertipleri

 • Öýdäki ilkinji lukmançylyk kömegini bermek üçin niýetlenen derman gutujygynyň içindäki düzümi

 • Ulag serişdeleriniň ilkinji lukmançylyk kömegini bermek üçin niýetlenen derman gutujygynyň içindäki düzümi

 • Donorçylygyň – gan tabşyrmaklygyň ynsan saglygyna täsiri we onuň kadalary

 • Önüm­çi­lik maşk­lar top­lu­my we olaryň ähmiýeti

 • Kompýuter, noutbuk, planşet we ş.m. enjamlaryň başynda işlenende berjaý edilmeli düzgünler

 • Sagdyn göwrelilik we çagalary ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň düzgünleri

 • Saglyk bilen baglanyşykly atalar sözi, nakyllar we paýhasly pikirler