Şriftiň ölçegi:
A
A
A
A
Reňk sazlaşygy:
A
A
A
Suratlar:
Saýtyň asyl görnüşi

Lukman ýolbaşçylaryň kabul edişligine ýazylmak

​Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň işgärleriniň raýatlary kabul ediş tertibi​


Bölümiň ady

Degişli ugry

Kabul edişlik güni

Wagty

Habarlaşmak üçin telefon belgisi

1.

Bejeriş-öňüni alyş bölümi

Lukmançylyk kömegini bermek we saglygy goraýyş hyzmatyny guramak meselesi

Her hepdäniň duşenbe güni

17:00-dan 19:00-a çenli

2.

Okuw mekdepleri, ylym we işgärler bölümi

Bilim, ylym we işgärler meselesi

Her hepdäniň duşenbe güni

17:00-dan 19:00-a çenli

3.

Hemaýata mätäçligi anyklaýjy bölümi

Maýyplyk meselesi

Her hepdäniň duşenbe güni

17:00-dan 19:00-a çenli

4.

Umumy meseleler

Her hepdäniň duşenbe, sişenbe, çarşenbe, penşenbe we anna günleri

9:00-dan 17:00-a çenli


Bellik: 


1) Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň işgärleriniň gatnaşmagynda saglyk bilen bagly meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýynda – Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň merkezi edarasynyň binasynda bellenen tertipde geçirilýär we 1-nji, 2-nji, 3-nji meseleler boýunça raýatlary kabul etmek üçin bellige almak sagat 16:00-da başlanýar;


2) Arakesme wagty 13:00-dan 14:00-a çenli dowam edýär.


banner
banner
banner